Programul AAL (Active And Assisted Living Programme 2021)

Programul AAL (Active And Assisted Living Programme 2021) lanseaza apelul de proiecte dedicat avansării soluțiilor incluzive de sănătate și îngrijire in ceea ce priveste îmbătrânirea în noul deceniu.

Apelul AAL pentru 2021 se va concentra pe trei elemente:

– abordare incluzivă a sănătății și îngrijirii (prevenirea în domeniul sănătății, conservarea sănătății fizice și mentale, participarea socială);

– stimulare si  inovație în ceea ce privește îmbătrânirea activă și sănătoasă prin intermediul ecosistemelor de sănătate și îngrijire;

– accesibilitatea soluțiilor digitale pentru utilizatorii finali, de exemplu, prin educație pentru o mai mare alfabetizare electronică.

Data închiderii: 21 mai 2021 la ora 17:00, ora Europei Centrale (CET).

Două tipuri de proiecte: – proiectele colaborative și – proiecte de colaborative mici

Domeniul de aplicare al apelului se bazează pe următoarele obiective:

PRIN PROIECTE COLABORATIVE

• Dezvoltare, testare, validare, scalare și integrare a soluțiilor TIC inovatoare pentru îmbătrânire (well ageing)

• Sprijinirea sistemelor publice de sănătate și îngrijire, contribuind la crearea / întărirea / conectarea ecosistemelor de îmbătrânire sănătoasă și promovarea /dezvoltarea alfabetizării digitale în rândul utilizatorilor finali.

PRIN PROIECTE COLABORATIVE MICI

• Explorarea noilor idei, a colaborilor noi, a noi abordări ale utilizatorilor pentru soluții bazate pe TIC conceput pentru a susține adulții mai în vârstă.

• Propunerea unor proof of concept pentru dezvoltarea ulterioară a unor soluții inovatoare TIC.

• Evaluarea rapidă a potențialului de afaceri disponibil / produse și servicii AAL noi.

În cadrul programului AAL, utilizatorii finali joacă un rol crucial în co-creare, testare, evaluare și implementarea soluțiilor AAL. Proiectele finanțate de AAL trebuie să implice utilizatorii finali relevanți în diferite etape ale proiectului, inclusiv validarea modelului de afaceri.

 • utilizatori finali primari – Adulții mai în vârstă care folosesc de fapt produsele și serviciile AAL. Acest grup beneficiază direct de soluțiile AAL printr-o calitate a vieții sporită și autonomie.
 • utilizatorii finali secundari – Persoane sau organizații în contact direct cu utilizatorii finali principali, cum ar fi îngrijitori formali și informali, membri ai familiei, prieteni, vecini, etc.
 • utilizatori finali terțiari – Instituții și organizații publice sau private care nu sunt direct în contact cu produse și servicii AAL, dar care contribuie cumva la organizare, plătindu-le sau permițându-le (ex. autoritati publice, autoritati locale, sisteme de asigurari sociale, societati de aigurari etc.)

Conditii de eligilitate generale pentru programul AAL

 • Consortiul participant este compus din cel puţin 3 organizatii independente eligibile (persoane juridice), din cel putin 3 state partenere diferite din cadrul Asociatiei AAL
 • sa includa cel putin un partener de afaceri eligibil
 • sa includa cel putin un partener pentru IMM-uri eligibil, poate fi partenerul de afaceri
 • sa includa cel putin un utilizator final eligibil
 • Dimensiunea consortiului: 3 – 10 parteneri.
 • Indeplinirea specificatiilor tehnice si de structura (de exemplu: numarul de pagini) continute in descrierea apelului deschis pentru propuneri de proiecte
 • Propunerea de proiecte editata in limba engleza si transmisa prin sistemul electronic de depunere a propunerilor AAL, inainte de termenul limita de inchidere al unui apel deschis

Conditii de eligibilitate nationale specifice

 • Directorul de proiect al partenerului roman este doctor in stiinte. Aceasta conditie nu se aplica in situatia in care organizatia implicata in proiect este intreprindere in sensul legislatiei in vigoare din domeniul ajutorului de stat. Daca diploma de doctor in stiinte nu este oficial recunoscuta in Romania, recunoasterea sa trebuie obtinuta inainte de semnarea contractului de finantare.
 • Directorul de proiect al partenerului roman fie este angajat cu norma intreaga in institutia respectiva, pe perioada nedeterminata sau pe perioada determinata care acopera cel putin perioada contractului, fie are acordul de angajare cu norma intreaga cel putin pe perioada contractului. Contractul de angajare trebuie sa fie incheiat de Directorul de proiect cu Institutia ce reprezinta partenerul roman din consortiu, cel tarziu la data semnarii contractului de finantare;
 • Institutia partenera din Romania nu este declarata, conform legii, in stare de incapacitate de plata; nu are conturile blocate conform unei hotarari judecatoresti; nu a furnizat declaratii inexacte cu privire la informatiile solicitate de catre UEFISCDI; nu a incalcat prevederile unui alt contract de finantare incheiat anterior cu o autoritate contractanta;
 • Este interzisa depunerea de proiecte care au in vedere realizarea unor activitati deja finantate sau in curs de finantare partial sau integral din alte surse bugetare.

Proiectul poate include si organizatii care nu sunt eligibile sau fac parte din state care nu provin din tarile partenere in programul AAL si nu sustin apelul de proiecte deschis, dar in acest caz aceste organizatii nu pot solicita finanţare si nu pot reprezenta parteneri cheie in realziarea proiectului.

Programul AAL a dezvoltat un cadru de evaluare a impactului de-a lungul celor trei dimensiuni de îmbunătățire, și anume calitatea vieții, durabilitatea pe termen lung a sistemelor de sănătate și îngrijire privind: IMPACT Așteptat asupra calității vieții, IMPACT Așteptat asupra dezvoltării pieței, IMPACT Asteptat privind eficienta si durabilitatea/sustenabiliatea sistemelor de sanatate si de ingrijire.

Toate propunerile eligibile vor fi evaluate și punctate de un grup de experți independenți (din afaceri, utilizatorii finali și organizațiile TIC) pentru a stabili o listă/clasament.

Buget total indicativ: 21.019.900 €. Romania: 1.000.000 € pentru ambele tipuri de proiecte.

Solicitanții sunt încurajați să se înregistreze pe site-ul de prezentare a propunerii AAL (https://ems.aal-europe.eu) înainte de sfârșitul lunii martie 2021.

Instituţiile care aplică pentru finanţare trebuie să îndeplinească criteriile de eligibilitate la nivel european şi naţional menţionate în Ghidul Aplicantului.

Pot participa: companii (IMM-uri, întreprinderi mari), organizaţii de cercetare (institute de cercetare, universităţi, etc.), asociaţii de seniori sau care reprezintă interesele acestora, instituţii publice.

Consorţiul de parteneri trebuie să cuprindă cel puţin 3 instituţii eligibile independente (persoane juridice) din cel puţin 3 state membre ale Programului AAL participante la Apel.

Durata proiectelor:

proiecte tradiţionale (“collaborative projects”): 12 – 30 luni (max. 250.00 euro/proiect daca organizatia din Romania este coordinator, max. 200.000 euro/proiect daca organizatia din Romania este Partener)

proiecte mici (“small collaborative projects”): 6 – 9 luni (max 40.000 euro/proiect)

Propunerile depuse pentru proiectele tradiţionale (“collaborative projects”) trebuie să aibă din start un nivel de maturitate tehnologică TRL 5 (definit cf. Horizon 2020 – Work Programme 2016-2017/General Annexes).

Bugetul naţional alocat pentru proiectele mici este de max. 200.000 €, acordat în interiorul bugetului total al Apelului de 1 mil. €.

Mai multe detalii aici:  https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/aal-2021-call-projects-launched

Sau https://uefiscdi.gov.ro/programul-active-and-assisted-living-aal

Leave a Reply