Echipa UBB TechTransfer

Manangement

Gabriela Iudita CRIȘAN – Șef oficiu

Principalele responsabilități

 • Conducerea, organizarea şi coordonarea activităţilor din UBB TechTransfer în condiții de regularitate, eficacitate și legalitate;
 • Coordonarea și menținerea relațiilor cu autorități publice și organisme finanțatoare de la nivel european și internațional;

Mai mult

 • Conducerea, organizarea şi coordonarea activităţilor din UBB TechTransfer în condiții de regularitate, eficacitate și legalitate;
 • Coordonarea și menținerea relațiilor cu autorități publice și organisme finanțatoare de la nivel european și internațional,
 • Meținerea relațiilor pe domeniul de competență al UBB TechTransfer cu organizații internaționale în care UBB este membră (EIT Digital, Eutopia, GUILD etc.),
 • Coordonarea și gestionarea programelor/proiectelor CDI cu europeană sau internațională aflate în portofoliul UBB TechTransfer,
 • Promovarea dezvoltării infrastructurii de inovare și transfer tehnologic și a celei de specializare inteligentă a UBB (InfoBioNano4Health) și identificarea de oportunițăți de finanțare pentru aceasta,
 • Participare împreună cu celelalte compartimente ale UBB la elaborarea cererilor de finanțare pentru dezvoltarea infrastructurii de inovare și transfer tehnologic și a celei de specializare inteligentă a UBB (InfoBioNano4Health),
 • Coordonarea gestionării activităților de transfer tehnologic și cognitiv și a portofoliului de proprietatea industrială/intelectuală al Universității.
 • Coordonarea elaborării şi gestionării proiectelor de inovare și transfer tehnologic indiferent de sursa de finanțare,
 • Coordonarea și asigurarea asistenței de specialitate în vederea elaborării şi gestionării serviciilor inovative oferite de către colectivele/centrele de cercetare din Universitate pentru mediul socio-economic.

Echipa UBB TechTransfer

Diana ALEXA

Principalele responsabilități

 • Realizarea activităților specifice pentru gestionarea contractelor cu terți (contracte de cercetare, contracte consultanță, etc),
 • Asigurarea suportului tehnic și administrativ pentru implementarea contractelor cu terți care i-au fost repartizate,

Mai mult

 • Realizarea activităților specifice pentru gestionarea contractelor cu terți (contracte de cercetare, contracte consultanță, etc),
 • Asigurarea suportului tehnic și administrativ pentru implementarea contractelor cu terți care i-au fost repartizate,
 • Maparea ofertei de servicii de cercetare a centrelor de cercetare din UBB (scouting intern),
 • Promovarea serviciilor inovative și activităților UBB TechTransfer către mediul socio-economic,
 • Organizarea de evenimente specifice (prezentări de firme, workshopuri tematice, întâlniri etc.) cu potențiali parteneri din mediul de afaceri și potențialii sponsori;
 • Consiliere, design, implementare şi management de proiect în domeniul CDI,
 • Sprijin tehnic, administrativ în cadrul Centrului de Management și Transfer Tehnologic și Cognitiv.

Corina BÂLC

Principalele responsabilități

 • Gestionarea activităților specifice relației cu mediul socio-economic și a atragerii de fonduri din surse private pentru proiecte colaborative de CDI,
 • Gestionarea acordurilor de colaborare încheiate cu parteneri din mediul din mediul socio-economic,

Mai mult

 • Gestionarea activităților specifice relației cu mediul socio-economic și a atragerii de fonduri din surse private pentru proiecte colaborative de CDI,
 • Gestionarea acordurilor de colaborare încheiate cu parteneri din mediul din mediul socio-economic,
 • Maparea cererii de servicii de cercetare din partea mediului socio-economic (scouting extern),
 • Promovarea serviciilor inovative și activităților UBB TechTransfer către mediul socio-economic,
 • Organizarea de evenimente specifice (prezentări de firme, workshop-uri tematice, întâlniri etc.) cu potențiali parteneri din mediul socio-economic,
 • Consiliere, design, implementare și management de proiect în domeniul CDI,
 • Sprijin tehnic, administrativ în cadrul Centrului de Management și Transfer Tehnologic și Cognitiv.

Horațiu DAMIAN, PhD

Principalele responsabilități

 • Gestionarea dosarelor pentru acordarea vizei etice pentru cercetare,
 • Realizarea și diseminarea Newsletter-ului UBB TechTransfer,
 • Promovarea UBB TechTransfer pe rețelele social-media (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn etc.),

Mai mult

 • Gestionarea dosarelor pentru acordarea vizei etice pentru cercetare,
 • Realizarea și diseminarea Newsletter-ului UBB TechTransfer,
 • Promovarea UBB TechTransfer pe rețelele social-media (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn etc.),
 • Menținerea relației cu Clusterele în care UBB este membru (RoHealth, Cluj IT etc.)
 • Derularea activităților administrative pentru Programele postdoctorale de cercetare avansată în colaborare cu secretariatele școlilor doctorale și Institutul de Studii doctorale,
 • Suport tehnic și administrativ pentru participarea UBB TechTransfer la evenimente specifice (workshopuri, târguri de inovare, conferințe, expoziții etc.),
 • Sprijin tehnic, administrativ în cadrul Centrului de Management și Transfer Tehnologic și Cognitiv.

Alina GULICIUC

Principalele responsabilități

 • Realizarea și implementarea strategiei de comunicare și relații publice a UBB TechTransfer -CMTTC,
 • Realizarea și actualizarea manualului de identitate vizuală și gestionarea paginii Web a UBB TechTransfer-CMTTC,
 • Gestionarea activităților de fundraising (sponsorizare, crowdfunding etc),

Mai mult

 • Realizarea și implementarea strategiei de comunicare și relații publice a UBB TechTransfer -CMTTC,
 • Realizarea și actualizarea manualului de identitate vizuală și gestionarea paginii Web a UBB TechTransfer-CMTTC,
 • Gestionarea activităților de fundraising (sponsorizare, crowdfunding etc),
 • Organizarea și gestionarea activităților de voluntariat în colaborare cu Biroul pentru Voluntariat și SAS UBB,
 • Organizarea de evenimente specifice (prezentări de firme, workshop-uri tematice, întâlniri etc.) cu potențiali parteneri din mediul de afaceri și potențialii sponsori;
 • Implementarea de servicii inovative către comunitate,
 • Consiliere, design, implementare și management de proiect în domeniul CDI,
 • Sprijin tehnic, administrativ în cadrul Centrului de Management și Transfer Tehnologic și Cognitiv.

Kinga HENING, PhD

Principalele responsabilități

 • Coordonarea și organizarea activităților de dezvoltare a spiritului antreprenorial în comunitatea academică,
 • Gestionarea și organizarea activităților de training și formare în domeniul inovării și al transferului tehnologic și cognitiv,
 • Oferirea de sprijin și consultanță pentru crearea și dezvoltarea de spin-offuri și start-upuri inovative care valorifică rezultatele de cercetare și/sau a ideile de afaceri ale cercetătorilor și ale studenților din UBB,

Mai multe informatii

 • Coordonarea și organizarea activităților de dezvoltare a spiritului antreprenorial în comunitatea academică,
 • Gestionarea și organizarea activităților de training și formare în domeniul inovării și al transferului tehnologic și cognitiv,
 • Oferirea de sprijin și consultanță pentru crearea și dezvoltarea de spin-offuri și start-upuri inovative care valorifică rezultatele de cercetare și/sau a ideile de afaceri ale cercetătorilor și ale studenților din UBB,
 • Identificarea mecanismelor și oportunităților de finanțare pentru spin-offuri și start-upuri,
 • Încheierea de acorduri de colaborare cu potențiali finanțatori (Entități de Capital de risc, Business Angels, Acceleratoare de afaceri, Incubatoare de afaceri, etc.),
 • Menținerea relațiilor cu autoritățile publice și organismele finanțatoare la nivel local și regional,
 • Gestionarea și organizarea anuală a practicii studențești (internshipului) la UBB TechTransfer,
 • Coordonarea realizării raportărilor anuale (interne și externe) ale UBB TechTransfer,
 • Gestionarea și organizarea activităților de dezvoltare profesională a personalului UBB TechTransfer,
 • Implementarea de servicii inovative către comunitate,
 • Consiliere, design, implementare şi management de proiect în domeniul CDI,
 • Sprijin tehnic, administrativ în cadrul Centrului de Management și Transfer Tehnologic și Cognitiv.

Ioana ICHIM

Principalele responsabilități

 • Coordonarea și gestionarea programelor/proiectelor CDI cu finanțare națională și/sau cofinanțate de la bugetul de stat (PNRR, fonduri structurale etc.) aflate în portofoliul UBB TechTransfer,
 • Managementul portofoliului de Proprietate Intelectuală (brevete, mărci, ORDA, drepturi de autor),

Mai mult

 • Coordonarea și gestionarea programelor/proiectelor CDI cu finanțare națională și/sau cofinanțate de la bugetul de stat (PNRR, fonduri structurale etc.) aflate în portofoliul UBB TechTransfer,
 • Managementul portofoliului de Proprietate Intelectuală (brevete, mărci, ORDA, drepturi de autor),
 • Participare proactivă la gestionarea activităților specifice relației cu mediul socio-economic și a atragerii de fonduri din surse private pentru proiecte colaborative de CDI,
 • Promovarea serviciilor inovative și activităților UBB TechTransfer către mediul socio-economic,
 • Organizarea de evenimente specifice (prezentări de firme, workshop-uri tematice, întâlniri etc.) cu potențiali parteneri din mediul socio-economic,
 • Consiliere, design, implementare și management de proiect în domeniul CDI,
 • Sprijin tehnic, administrativ în cadrul Centrului de Management și Transfer Tehnologic și Cognitiv.

Ferenc PALL-SZABO, PhD

Principalele responsabilități

 • Coordonarea activităților specifice pentru gestionarea contractelor cu terți (contracte de cercetare, contracte consultanță, etc),
 • Asigurarea suportului tehnic și administrativ pentru implementarea contractelor cu terți

Mai mult

 • Coordonarea activităților specifice pentru gestionarea contractelor cu terți (contracte de cercetare, contracte consultanță, etc),
 • Asigurarea suportului tehnic și administrativ pentru implementarea contractelor cu terți care i-au fost repartizate
 • Maparea ofertei de servicii de cercetare a centrelor de cercetare din UBB (scouting intern),
 • Promovarea serviciilor inovative și activităților UBB TechTransfer către mediul socio-economic,
 • Organizarea de evenimente specifice (prezentări de firme, workshopuri tematice, întâlniri etc.) cu potențiali parteneri din mediul de afaceri și potențialii sponsori;
 • Consiliere, design, implementare şi management de proiect în domeniul CDI,
 • Sprijin tehnic, administrativ în cadrul Centrului de Management și Transfer Tehnologic și Cognitiv.

István-Mihály PAP

Principalele responsabilități

 • Realizarea activităților specifice pentru gestionarea contractelor cu terți (contracte de cercetare, contracte consultanță, etc),
 • Asigurarea suportului tehnic și administrativ pentru implementarea contractelor cu terți care i-au fost repartizate,

Mai mult

 • Realizarea activităților specifice pentru gestionarea contractelor cu terți (contracte de cercetare, contracte consultanță, etc),
 • Asigurarea suportului tehnic și administrativ pentru implementarea contractelor cu terți care i-au fost repartizate,
 • Maparea ofertei de servicii de cercetare a centrelor de cercetare din UBB (scouting intern),
 • Promovarea serviciilor inovative și activităților UBB TechTransfer către mediul socio-economic,
 • Organizarea de evenimente specifice (prezentări de firme, workshopuri tematice, întâlniri etc.) cu potențiali parteneri din mediul de afaceri și potențialii sponsori;
 • Consiliere, design, implementare şi management de proiect în domeniul CDI,
 • Sprijin tehnic, administrativ în cadrul Centrului de Management și Transfer Tehnologic și Cognitiv.

Adela VANA

Momentan în concediu de creștere copil, înlocuită de Diana ALEXA

Principalele responsabilități

 • Realizarea activităților specifice pentru gestionarea contractelor cu terți (contracte de cercetare, contracte consultanță, etc),
 • Asigurarea suportului tehnic și administrativ pentru implementarea contractelor cu terți care i-au fost repartizate,

Mai mult

 • Realizarea activităților specifice pentru gestionarea contractelor cu terți (contracte de cercetare, contracte consultanță, etc),
 • Asigurarea suportului tehnic și administrativ pentru implementarea contractelor cu terți care i-au fost repartizate,
 • Maparea ofertei de servicii de cercetare a centrelor de cercetare din UBB (scouting intern),
 • Promovarea serviciilor inovative și activităților UBB TechTransfer către mediul socio-economic,
 • Organizarea de evenimente specifice (prezentări de firme, workshopuri tematice, întâlniri etc.) cu potențiali parteneri din mediul de afaceri și potențialii sponsori;
 • Consiliere, design, implementare şi management de proiect în domeniul CDI,
 • Sprijin tehnic, administrativ în cadrul Centrului de Management și Transfer Tehnologic și Cognitiv.

Date de contact UBB TechTransfer

 • E-mail: transfertehnologic@ubbcluj.ro
 • Tel: (0264) 405 300 (int. 5980)
 • Adresa: Cluj-Napoca, Str. Avram Iancu, nr. 11 (clădirea Facultății de Drept), etaj 3, cam.: 315-318.