Internship și voluntariat

Voluntariatul reprezintă o activitate benevolă desfășurată fără remunerare, asumată de către fiecare persoană în măsura în care interesul praticipativ coincide cu nevoia de personal în domenii diferite de activitate.

În cadrul Universității babeș-Bolyai, voluntariatul se desfăsoară într-un cadru reglementat de Legea nr. 78/2014 și Regulamentul de voluntariat al UBB. Stagiul de voluntariat se desfășorăt prin Centrul de volunatriat și programul Voluntar la UBB.

Centrul de Management, Transfer Tehnologic și Cognitiv, încurajează experiența voluntariatului, printr-o diversitatea de activități care se înscriu în domeniul specializării inteligente, al inovării, transferului tehnologic și cognitive etc.

Stagiul de voluntariat se desfășoară prin semnarea unui Contract de voluntariat între UBB, respenctând menținile din Fișă a postului, prin participarea activă în cadrul activităților CMTTC de minimum 6 ore/săptămână.

Voluntarii interesați de propunerile CMTTC, se pot înscrie la voluntariat, în orice moment, pentru orice perioadă de timp, prin anunțarea intenției  la adresa de email: transfertehnologic@ubbcluj.ro, cu transmiterea documentelor următoare: Fisă de înscriere, CV actualizat și a unei scrisori de intenție.