Despre

Universitatea Babeș-Bolyai, prin programul ProUBB+, își asumă toate cele trei misiuni fundamentale ale unei universități world-class: educație, cercetare-dezvoltarea-inovare, respectiv relația cu societatea. Relația cu societatea este o parte esențială a oricărei tradiții universitare de anvergură, iar UBB nu se poate separa de dezvoltarea societății în ansamblul ei. O importanță aparte o are relația cu mediul socio-economic. Dezvoltarea inteligentă și aprofundarea înțeleaptă a acestei relații poate pune UBB într-o poziție centrală în arhitectura mediului socio-economic, dincolo de rolul așa zis clasic al unei universități în societate. Programul ProUBB+ trasează liniile directoare ale acestei interrelaționări UBB — mediul socio-economic: UBB trebuie să se deschidă către societate și să își dezvolte toate variantele de relație cu mediul socio-economic, de la transfer de produse și servicii de calitate, de expertiză și consultanță și până la construcția unor avantaje competitive pe plan regional și eventual pe plan național.

Misiune

Promovarea și consolidarea rolului Universității Babeș-Bolyai, ca partener strategic în dezvoltarea economiei locale și regionale, în concordanță cu nevoile de dezvoltare economică și socială ale unei societăți bazate pe cunoaștere.

Strategie

Crearea unui ecosistem intrauniversitar, digitalizat și performant care să promoveze un climat colaborativ și integrat, în scopul creșterii inovației antreprenoriale și a incluziunii pe piața forței de muncă, prin oferirea de servicii performante de transfer tehnologic și cognitiv. Un rol central al acestei strategii îl are comisia socio-economică, organism consultativ pe lângă prorectoratul de resort și UBB Tech Transfer care implementează această strategie.

ANUNȚURI

The annual Research & Innovation contest : The Cosmetic Victories is back for its 8th edition!

The competition, recognized by the profession, aims to reward and promote students, researchers, start-ups and SMEs in charge of research or innovative projects, related to […]

Aplicatia Manuscrito

Patru studenți din cadrul Facultății de Matematică și Informatică fac parte din echipa Manuscrito, aplicația pentru tablete care ajută copiii să își îmbunătățească scrisul de […]

Bursele URSUS pentru anul universitar 2022-2023

Bursele «URSUS – Student pentru Comunitate» continuă și în anul universitar 2022-2023! Programul se adresează studenților UBB, cu rezultate academice deosebite și cu o activitate […]

Vezi toate anunțurile

EVENIMENTE

The annual Research & Innovation contest : The Cosmetic Victories is back for its 8th edition!

The competition, recognized by the profession, aims to reward and promote students, researchers, start-ups and SMEs in charge of research or innovative projects, related to […]

Aplicatia Manuscrito

Patru studenți din cadrul Facultății de Matematică și Informatică fac parte din echipa Manuscrito, aplicația pentru tablete care ajută copiii să își îmbunătățească scrisul de […]

Bursele URSUS pentru anul universitar 2022-2023

Bursele «URSUS – Student pentru Comunitate» continuă și în anul universitar 2022-2023! Programul se adresează studenților UBB, cu rezultate academice deosebite și cu o activitate […]

Vezi toate evenimentele