Despre

Universitatea Babeș-Bolyai, prin programul ProUBB+, își asumă toate cele trei misiuni fundamentale ale unei universități world-class: educație, cercetare-dezvoltarea-inovare, respectiv relația cu societatea. Relația cu societatea este o parte esențială a oricărei tradiții universitare de anvergură, iar UBB nu se poate separa de dezvoltarea societății în ansamblul ei. O importanță aparte o are relația cu mediul socio-economic. Dezvoltarea inteligentă și aprofundarea înțeleaptă a acestei relații poate pune UBB într-o poziție centrală în arhitectura mediului socio-economic, dincolo de rolul așa zis clasic al unei universități în societate. Programul ProUBB+ trasează liniile directoare ale acestei interrelaționări UBB — mediul socio-economic: UBB trebuie să se deschidă către societate și să își dezvolte toate variantele de relație cu mediul socio-economic, de la transfer de produse și servicii de calitate, de expertiză și consultanță și până la construcția unor avantaje competitive pe plan regional și eventual pe plan național.

Misiune

Promovarea și consolidarea rolului Universității Babeș-Bolyai, ca partener strategic în dezvoltarea economiei locale și regionale, în concordanță cu nevoile de dezvoltare economică și socială ale unei societăți bazate pe cunoaștere.

Strategie

Crearea unui ecosistem intrauniversitar, digitalizat și performant care să promoveze un climat colaborativ și integrat, în scopul creșterii inovației antreprenoriale și a incluziunii pe piața forței de muncă, prin oferirea de servicii performante de transfer tehnologic și cognitiv. Un rol central al acestei strategii îl are comisia socio-economică, organism consultativ pe lângă prorectoratul de resort și UBB Tech Transfer care implementează această strategie.

ANUNȚURI

Proiect de transfer la operatorul economic (PTE3) 2021

UEFISCDI lanseaza competiția: Proiect de transfer la operatorul economic (PTE3) – 2021 în cadrul Subprogramului 2.1 Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare. Pachetul complet de […]

Proiect Experimental – Demonstrativ (PED)- 2021

UEFISCDI lanseaza competiția: Proiect Experimental – Demonstrativ (PED)- 2021 în cadrul Subprogramului 2.1 Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare. Pachetul complet de informații este disponibil […]

Rezultatele Universității Babeș-Bolyai la Salonul INVENTICA 2021 IAȘI

Ca urmare a participarii Universității Babeș-Bolyai la Salonul INVENTICA 2021 IAȘI, organizat în perioada 23 – 25 iunie 2021, online, cele patru înscrieri au fost […]

Vezi toate anunțurile

EVENIMENTE

DeepTech 100% Europe

Evenimentul DeepTech 100% Europe va avea loc online în data de 18 noiembrie 2021 avand ca partener  Transilvania IT Cluster și fiind dedicat actorilor europeni din ecosistemul de […]

PRO INVENT ediția 2021, Salon Internațional de Cercetări Științifice, Inovări și Invenții

Salon Internațional de Cercetări Științifice, Inovări și Invenții, organizat de către Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, promovează invenții, inovații și proiecte de cercetare inedite, într-un cadru […]

Space Endeavour Tech Games

În cadrul proiectului Space Endeavour, mai multe startup-uri europene din zona spacetech, deeptech și IoT au beneficiat de sprijin prin facilitarea unor întâlniri cu potențiali parteneri, […]

Vezi toate evenimentele