Despre

Universitatea Babeș-Bolyai, prin programul ProUBB+, își asumă toate cele trei misiuni fundamentale ale unei universități world-class: educație, cercetare-dezvoltarea-inovare, respectiv relația cu societatea. Relația cu societatea este o parte esențială a oricărei tradiții universitare de anvergură, iar UBB nu se poate separa de dezvoltarea societății în ansamblul ei. O importanță aparte o are relația cu mediul socio-economic. Dezvoltarea inteligentă și aprofundarea înțeleaptă a acestei relații poate pune UBB într-o poziție centrală în arhitectura mediului socio-economic, dincolo de rolul așa zis clasic al unei universități în societate. Programul ProUBB+ trasează liniile directoare ale acestei interrelaționări UBB — mediul socio-economic: UBB trebuie să se deschidă către societate și să își dezvolte toate variantele de relație cu mediul socio-economic, de la transfer de produse și servicii de calitate, de expertiză și consultanță și până la construcția unor avantaje competitive pe plan regional și eventual pe plan național.

Misiune

Promovarea și consolidarea rolului Universității Babeș-Bolyai, ca partener strategic în dezvoltarea economiei locale și regionale, în concordanță cu nevoile de dezvoltare economică și socială ale unei societăți bazate pe cunoaștere.

Strategie

Crearea unui ecosistem intrauniversitar, digitalizat și performant care să promoveze un climat colaborativ și integrat, în scopul creșterii inovației antreprenoriale și a incluziunii pe piața forței de muncă, prin oferirea de servicii performante de transfer tehnologic și cognitiv. Un rol central al acestei strategii îl are comisia socio-economică, organism consultativ pe lângă prorectoratul de resort și UBB Tech Transfer care implementează această strategie.

ANUNȚURI

Internship UBB Tech Transfer (11-29 iulie 2022)

Dacă ești student sau masterand UBB si ai deschidere către inovare, gândire „out of the box”, inițiativă antreprenorială și abilități de comunicare (atât în ceea […]

EUIPO – Academic Research Programme (ARP)

Ce se finanțează: Proiecte de cercetare pe următoarele teme: Mărcile de comerț ca indicator al inovării sau altor activități economice (Trade marks as an indicator […]

Entrepreneurship Avenue 2022

Da, antreprenoriatul este pentru toată lumea! Studenții, masteranzii și doctoranzii UBB pot participa gratuit la Entrepreneurship Avenue 2022, un program derulat de University of Economics […]

Vezi toate anunțurile

EVENIMENTE

Change4Impact Partnership

We are excited to announce our parternship with @Accenture Industrial Software Solutions (Accenture Industrial Software Solutions | Facebook) for Change4Impact, a four-day event, designed for technology experts […]

#EUIndustryDays2022

Vineri, la evenimetul #EUIndustryDays2022 se dezbat prioritățile României în ceea ce privește #viitoruldigital. Se pune accentul pe tinerii talentați din regiune oferind o perspectivă asupra […]

Novartis Datathon Challenge

The fourth edition of the Novartis Datathon Challenge (November 25-28, 2021) will host the best Data Scientists experts in data visualization and prediction problems to […]

Vezi toate evenimentele