Ultimele noutăți

UBBMED – ÎNTR-UN PROIECT INTERNAȚIONAL DE 33 MILIOANE DE COROANE SUEDEZE PENTRU ELABORAREA DE NOI TRATAMENTE ÎN CANCER PRIN REPROGRAMARE CELULARĂ

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB), prin UBBMed (https://www.ubbcluj.ro/ro/facultati/school_of_health), este parte dintr-un consorțiu internațional angajat într-un proiect de 33 de milioane de coroane suedeze, urmărind să genereze în […]

Burse speciale pentru activitatea științifică a studenților UBB

60 de studenți ai Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) vor primi, în acest an universitar, burse speciale pentru activitatea științifică. Cu o valoare lunară de […]

PLATFORMA GEM ROMÂNIA, LANSATĂ LA UBB

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) lansează platforma de monitorizare a antreprenoriatului din România (GEM România) și prezintă în premieră Raportul de țară 2021-2022 privind antreprenoriatul […]

Vezi lista noutăților

Despre

Universitatea Babeș-Bolyai, prin programul ProUBB+, își asumă toate cele trei misiuni fundamentale ale unei universități world-class: educație, cercetare-dezvoltarea-inovare, respectiv relația cu societatea. Relația cu societatea este o parte esențială a oricărei tradiții universitare de anvergură, iar UBB nu se poate separa de dezvoltarea societății în ansamblul ei. O importanță aparte o are relația cu mediul socio-economic. Dezvoltarea inteligentă și aprofundarea înțeleaptă a acestei relații poate pune UBB într-o poziție centrală în arhitectura mediului socio-economic, dincolo de rolul așa zis clasic al unei universități în societate. Programul ProUBB+ trasează liniile directoare ale acestei interrelaționări UBB — mediul socio-economic: UBB trebuie să se deschidă către societate și să își dezvolte toate variantele de relație cu mediul socio-economic, de la transfer de produse și servicii de calitate, de expertiză și consultanță și până la construcția unor avantaje competitive pe plan regional și eventual pe plan național.

Misiune

Promovarea și consolidarea rolului Universității Babeș-Bolyai, ca partener strategic în dezvoltarea economiei locale și regionale, în concordanță cu nevoile de dezvoltare economică și socială ale unei societăți bazate pe cunoaștere.

Strategie

Crearea unui ecosistem intrauniversitar, digitalizat și performant care să promoveze un climat colaborativ și integrat, în scopul creșterii inovației antreprenoriale și a incluziunii pe piața forței de muncă, prin oferirea de servicii performante de transfer tehnologic și cognitiv. Un rol central al acestei strategii îl are comisia socio-economică, organism consultativ pe lângă prorectoratul de resort și UBB Tech Transfer care implementează această strategie.