Modele de utilitate

Modelul de utilitate reprezintă o formă de protecție pentru orice invenție tehnică nouă, care depășește nivelul simplei îndemânări profesionale și este susceptibilă de aplicare industrială. Prin model de utilitate se pot proteja produse, cum ar fi: dispozitive, instalaţii, echipamente, maşini-unelte, aparate sau subansambluri ale acestora, circuite electrice, pneumatice sau hidraulice, amestecuri fizice care sunt aplicabile pentru rezolvarea unei probleme tehnice.

Nu sunt susceptibile pentru model de utilitate acele invenții care fac obiectului unui procedeu sau metodă, pentru acestea fiind necesarea protecția printr-un brevet de invenție.
Acordarea unui certificat de model de utilitate se realizează pentru o perioadă de 10 ani (nu pentru 20 de ani ca și în cazul brevetelor de invenție), procedura fiind de mai scurta, examinarea constând în întocmirea unui Raport de documentare, înregistrarea modelului de utilitate fiind făcută pe răspunderea solicitantului.