Brevete de invenții cu afiliere UBB

Conform Organizației Mondiale de Proprietate Intelectuală, termenul de proprietate intelectuală  se referă la ”creațiile minții”, și anume: invenții (brevete),  opere literare și artistice (drepturi de autor), indicații geografice, mărci, desene și modele industriale, protejate în scopul utilizării lor comerciale. Proprietatea intelectuală (PI) este împărțită în două categorii: proprietatea industrială, din care fac parte brevetele de invenție, mărcile și indicațiile geografice, desenele și modelele industriale, și drepturile de autor, care includ lucrări științifice, literare și artistice, opere științifice, romane, poeme, piese de teatru, jocuri, filme, opere muzicale etc..

Universitatea Babeș-Bolyai este o universitate de cercetare avansată și educație ce acordă un interes deosebit protecției activelor de proprietate intelectuală și transferului tehnologic, încurajând brevetarea și copyrightul prin suport adecvat în managementul proprietății intelectuale și valorificarea tuturor categoriilor de proprietate intelectuală, pe termen scurt și lung.

CMTTC asigură adoptarea unui cadru menit să confere protecția prin brevetare și pregătirea premiselor pentru licențiere.