Clustere

 

Nr. crt. Denumire Cluster

Prezentare Cluster

 

Pagina web Organizatia care asigura managementul Clusterului
1.       iTechSylvania

ARIES Transilvania a creat în anul 2013 clusterul iTech Transilvania care funcţioneză ca şi program de sine stătător în cadrul asociaţiei.

iTech Transilvania şi-a început activitatea ca şi un cluster de formare a resurselor umane în domeniul tehnologiilor avansate, iar între timp şi-a extins activitatea oferind servicii suport de inovare, internaţionalizare şi facilitarea proiectelor colaborative între membrii săi, între membrii săi şi alte firme sau organizaţii din ţară şi străinătate.

iTech Transilvania urmează modelul Cvadruplu Helix, iar împreună cu alţi actori din comunitatea locală şi regională, oferă suport pentru inovare deschisă în cadrul ecosistemului de inovare deschisă, ca și serviciu integrat.

Clusterul are în componenţă în total 80 de organizaţii, din care IMM-uri din domeniul serviciilor de înaltă tehnologie, universităţi din Cluj, administraţii publice locale, un institut de cercetare, un institut de învăţământ şi entităţi catalizator.

https://itech.aries-transilvania.ro ARIES Transilvania
2. Clusterul de Industrii Creative Transilvania

Clusterul de Industrii Creative Transilvania, primul cluster de industrii creative din țară.

Inițiativele de formare a clusterului au întâmpinat o mare deschidere atât pe plan instituțional cât și din partea mediului de afaceri, astfel că există un număr de 43 de membrii fondatori. În cadrul clusterului există reprezentanţi din sfera: publicitate, arhitectură, arte, meșteșuguri și antichități, design, modă, film, video și fotografie, software, jocuri electronice, muzică, teatru și alte arte.

http://creativetransilvania.ro

 

3. Discover Transilvania’s Reaches Cluster http://www.discovertransylvaniacluster.ro/en/about-us/ http://www.discovertransylvaniacluster.ro/en/about-us/ ODAS GLOBAL CONSULTING
4. Cluster Cluj IT

 

Cluj IT is a cluster based organization formed of active organizations in the information technology field: providers of software services and solutions, universities and research institutes, public bodies and other catalyst organizations.

Founded in October 2012, Cluj IT is an innovation based value chain network of Romanian IT companies and related organizations with the purpose of increasing the competitiveness and growth of IT services and products on international markets and of creating a strong sustainable public – private partnership in order to improve the life quality of the community we are part of.

For this, we intend to create an ecosystem suitable for the development and manufacture of innovative software services and products, with high value added, through: close collaboration between the cluster’s members, exchange of knowledge and ideas, public-private partnership and support of research – for the benefit of member organizations and with impact upon the society overall.

Cluj IT initiative was born as a catalyst to increase competitiveness of the IT sector in Romania and to respond to the challenges which the organizations in this sector face.

With a valuable tradition in the information technology and currently acknowledged as a significant IT center from Romania, Cluj was a favorable environment for the organic formation of the cluster.

https://www.clujit.ro/

 

5. Transylvania Energy Cluster Transylvania Energy Cluster vizează asigurarea unui cadru eficient de cooperare între membrii săi, în scopul obţinerii de beneficii tangibile, reprezentarea intereselor acestora faţă de terţi şi promovarea producerii şi utilizării energiei din surse regenerabile. energie și a oportunităților care rezultă din exploatarea corectă a acestora; http://www.transylvaniaenergycluster-trec.ro/
6. AgroTransilvania Cluster Misiunea Clusterului Agro-Food-Ind Napoca o reprezintă promovarea colaborării şi cooperării între entităţile de afaceri, din sectorul agro-industrial, mediul academic şi de cercetare, dar şi încurajarea procesului de restructurare competitivă a sectorului şi asigurarea participării în multiple proiecte comerciale, naţionale şi internaţionale. În acest sens, membrii asociației „Clusterul Agro-Food-Ind Napoca” au decis să se asocieze pentru sprijinirea dezvoltării sectorului agro-industrial, cu scopul declarat de a susţine creşterea competitivităţii asociaţiei, precum şi a fiecărui membru în parte, atât pe piaţa naţională, dar şi internaţională. http://agrocluster.ro/
7. RoHealth-Clusterul pentru Sănătate si Bioeconomie Genereaza si sustine initiative si activitati legate de sanatate, imbunatatirea sanatatii si bioeconomie. Clusterul dezvolta la nivel national competitivitatea si inovatia, promoveaza si incurajeaza cooperarea intre companii, organizatii, universitati si entitati publice avand ca rezultat cresterea competitivitatii economice in domeniile de sanatate si bioeconomie. https://rohealth.ro/ RO-HEALTH
8. Cluster Materiale Avansate, Micro și Nanotehnologii – ADMATECH Prin Facultatea de Fizica
9. Cluster-ul ECO-INOVATIV PENTRU UN MEDIU SUSTENABIL

Cluster-ul ECO-INOVATIV PENTRU UN MEDIU SUSTENABIL este format din întreprinderi, universităţi, institute de cercetare, autorități publice și alte organizații catalizator.

Fondat în februarie 2016, CLEMS este orientat spre identificarea punctelor forte şi oportunităţilor sectorului, pentru a conecta diferiţii actori şi a realiza proiecte prin colaborare în domeniul cercetării –dezvoltarii- inovării, cu scopul declarat de a susţine creşterea competitivităţii cluster-ului, precum şi a fiecărui membru în parte, atât pe piaţa naţională, dar şi internaţională.

Pentru a îndeplini aceste obiective, CLEMS implică eco-inovarea în găsirea unor modalităţi de reducere a impactului asupra mediului al proceselor, produselor şi serviciilor organizaţiei şi societăţii în beneficiul organizațiilor membre și cu un impact asupra societății în ansamblu. Fie că este vorba de găsirea unui proces mai eficient din punct de vedere energetic, a unei modalităţi de a aborda problemele de mediu sau o înlocuire a unei metode de producţie cu poluare excesivă, domeniul de aplicare este unul cu spectru foarte larg.

Inițiativa CLEMS s-a născut ca un catalizator pentru creșterea competitivității sectorului eco-inovativ din România și pentru a răspunde provocărilor cu care organizațiile din acest sector se confruntă.

https://clems.ro/
10. TRANSILVANIA IT CLUSTER

Misiunea noastră este să reprezentăm interesele companiilor membre și să generăm valoare adăugată pentru ele prin toate angajamentele noastre, contribuind în același timp la dezvoltarea ecosistemului nostru regional.

Vedem tehnologiile digitale ca pe o componentă foarte prezentă și importantă a societății noastre. Lucrăm la implementarea soluțiilor de digitalizare și transformare digitală în construcția ecosistemului nostru. Noi vedem tehnologia nu ca pe un scop final, ci ca pe un facilitator care poate susține și oferi soluții moderne pentru alte sectoare de afaceri, autorități publice, mediul academic și societate în general. Împreună credem că putem contribui cu toții la creșterea calității vieții comunităților noastre la nivel local, regional, național și european.

https://www.transilvaniait.ro Consiliul Director