Misiune

a) Misiune:

Centrul de Management și Transfer Tehnologic și Cognitiv (CMTTC) are misiunea de a consolida cercetarea aplicativă în Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) şi relaţia acesteia cu cercetarea fundamentală, de a sprijini inovarea, precum şi de a facilita dezvoltarea economică a UBB prin licențierea tehnologiilor și transferul de servicii inovative din portofoliul de proprietate intelectuală (IP) al Universității  către comunitate. CMTTC se dorește a fi un factor de creștere a inovării și competitivității, pe coordonatele unei universități humboldtiene de world class. Centrul este responsabil cu gestionarea activelor de proprietate intelectuală ale UBB, transferul de cunoaştere către societate (tehnologii și  servicii inovative) şi generarea de venituri pentru susţinerea pe mai departe a cercetării şi educaţiei în UBB.

b) Istoric:

CMTTC a fost înființat prin Hotărârea Senatului UBB nr. 14.384/ 26.07.2016. În intervalul de la înființare Centrul a trecut printr-o etapă organizatorică: angajarea prin concurs a personalului Centrului (ofițerii de transfer tehnologic), proceduralizarea activității de transfer tehnologic și cognitiv, stabilirea de protocoale pentru luarea la cunoștință (discovery), evaluarea, avizarea și îndeplinirea procedurilor legale de brevetare a invențiilor realizate la nivelul UBB sau de către cercetători afiliați UBB, reglementarea fluxului contractelor cu terții, descoperirea și accesarea de finanțări cu relevanță pentru domeniul transferului tehnologic și cognitiv, preluarea, repertorierea și cunoașterea portofoliului de tehnologii brevetate sau aflate în diverse stadii de brevetare, repertorierea exhaustivă a serviciilor inovative oferite de către Universitate prin Facultățile și structurile sale de cercetare, inițierea de activități specifice de pregătire pentru licențiere, respectiv de transfer de servicii inovative etc. Centrul a desfășurat activități de sprijinire a unor servicii inovative (ex. proiectul SMART RADON), de antamare a unor contracte de servicii inovative cu actori economici precum NTT Data, Siemens, EON Gas etc. Au fost organizate masterclass-uri și sesiuni de coaching cu specialiști de marcă din străinătate (ex. prof. Newton Howard- MIT, dr. Derek Eberhart- director al Innovation Gateway, structura de transfer tehnologic a Universității Georgia (SUA), prof. Duncan Moore, Vice- Provost for Entrepreneurship al Universității Rochester, NY, SUA ș.a.  CMTTC a organizat întâlniri de networking între cercetătorii UBB și actorii mediului economic (StartUp Your Idea, UBB Invent, Programul de Inovare și Antreprenoriat, UBB4Economy etc.) a oferit suport în realizarea unor hackathon-uri și sesiuni de pitching inovativ (ex. Risky Business) etc.

c) Reglementarea internă:

Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de Management și Transfer Tehnologic și Cognitiv, aprobat prin Hotărârea Senatului UBB nr. 14. 384/ 26.07.2016.