Alumni proiecte burse doctorale și postdoctorale

În perioada 2008-2015 o parte din echipa CMTTC a fost implicată în implementarea unor proiecte de burse doctorale și postdoctorale cofinanțate din Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POSDRU) ce au avut ca și obiectiv principal sprijinirea și susținerea formării studenților-doctoranzi si a cercetătorilor postdoctoranzi prin acordarea unui sprijin financiar.

 

Prin derularea acestor programe doctorale şi post-doctorale un număr de peste 750 de cercetători au beneficiat de sprijin financiar direct (prin burse, sprijin pentru mobilitati nationale si transnationale) și indirect prin activitățile organizate în cadrul proiectelor (formare de competențe transversale, organizarea de evenimente științifice, școli de vara/iarnă etc.) cu scopul de a contribui Ia creșterea atractivității carierei de cercetare și de a permite formarea de cercetători de elită, competitivi internațional și capabili să genereze pe termen lung soluții inovative necesare creșterii competitivității economice și dezvoltării durabile.

 

Dintre proiectele în care UBB a avut calitatea de Beneficiar menționăm următoarele:

  1. Calitate, excelenţă, mobilitate transnațională în cercetarea doctorală, Cod Contract: POSDRU/187/1.5/S/155383
  2. Tineri cercetători de succes – dezvoltare profesională în context interdisciplinar şi internaţional, Cod Contract: POSDRU/159/1.5/S/132400
  3. Studii doctorale moderne: internaţionalizare şi interdisciplinaritate, Cod Contract POSDRU/107/1.5/S/76841
  4. Studii doctorale inovative într-o societate bazată pe cunoaştere, Cod Contract POSDRU/88/1.5/S/60185
  5. Programe postdoctorale pentru dezvoltare durabilă într-o societate bazată pe cunoaştere, Cod Contract POSDRU/89/1.5/S/60189
  6. Studiile doctorale factor major de dezvoltare al cercetarilor socio-economice si umaniste, Cod Contract POSDRU/6/1.5/S/4, ID 1497
  7. Studii doctorale inovative într-o societate bazată pe cunoaştere, Cod Contract POSDRU/6/1.5/S/3, ID 5216