Formare antreprenorială

În vederea promovării spiritului antreprenorial UBB implementează în calitate de beneficiar 3 proiecte majore cofinanțate din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU):

  1. „Antreprenoriat pentru inovare prin cercetare doctorală și postdoctorală”, Cod proiect: POCU/ 380/6/13/123886
  2. „Cercetare doctorală și postdoctorală de calitate, inovativă și relevantă pentru piața muncii”, Cod proiect: POCU/380/6/13/124146
  3. “Cercetător, viitor antreprenor – Noua Generație”, Cod proiect: POCU/380/6/13/123793

 

Obiectivul principal al acestor proiecte este de a dezvolta un program antreprenorial inovativ adresat studenților-doctoranzi și cercetătorilor postdoctorat, un program care să contribuie la dezvoltarea și schimbarea pieței muncii și la creșterea numărului de inovații derivate din valorificarea rezultatelor cercetării de nivel doctoral și postdoctoral prin transfer tehnologic și cognitiv.

 

Programul antreprenorial de care beneficiază cei peste 300 de cercetători din grupul țintă al acestor proiecte (studenți-doctoranzi si cercetatori postdoctorat) este un program de învățare prin experiența practică bazat pe desfășurarea unor module de formare (pe subiecte de tipul: Activitatea antreprenorială, Antreprenoriat tehnologic, social si cultural etc.), a unor cursuri transversale (cursuri pentru dezvoltare personală si cursuri pentru dezvoltarea competențelor TIC) și pe implementarea unui curs de specializare pentru managementul inovării care urmărește dezvoltarea de competențe de design de strategie de inovare, elaborare de instrumente de valorificare a potențialului inovator dintr-o organizatie, evaluarea proceselor inovative si asigurarea sustenabilitatii acestor procese etc.