Finanțări și proiecte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UEFISCDI lanseaza competiția: Proiect Experimental – Demonstrativ (PED)- 2021 în cadrul Subprogramului 2.1 Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare.

Pachetul complet de informații este disponibil AICI

Calendarul competiţiei

În vederea asigurării procesului de monitorizare și oferirea sprijinului administrativ pentru semnarea Anexelor/Declarațiilor necesare vă rugăm să ne anunțați prin e-mail la adresa transfertehnologic@ubbcluj.ro până în data de 6 septembrie 2021 intenția de participare la aceste competiții!

 

 

Informaţii utile:

CMTTC ofera sprijin in obtinerea semnaturilor necesare pentru documentele din partea UBB. Termenul limită de transmitere a propunerilor de proiecte este 16 septembrie 2021, ora 16:00. Platforma de depunere on-line a cererilor de finanţare este disponibilă la adresa: http://uefiscdi-direct.ro

Se vor lua în calcul pentru analiza eligibilităţii doar propunerile de proiecte care la termenul limită se gasesc pe platforma de depunere on-line în stare “finalizat”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UEFISCDI lanseaza competiția: Proiect de transfer la operatorul economic (PTE3) – 2021 în cadrul Subprogramului 2.1 Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare.

Pachetul complet de informații este disponibil AICI

Calendarul competiţiei

În vederea asigurării procesului de monitorizare și oferirea sprijinului administrativ pentru semnarea Anexelor/Declarațiilor necesare vă rugăm să ne anunțați prin e-mail la adresa transfertehnologic@ubbcluj.ro până în data de 6 septembrie 2021 intenția de participare la aceste competiții!

 

 

Informaţii utile:

CMTTC ofera sprijin in obtinerea semnaturilor necesare pentru documentele din partea UBB. Termenul limită de transmitere a propunerilor de proiecte este 13 septembrie 2021, ora 16:00. Platforma de depunere on-line a cererilor de finanţare este disponibilă la adresa: http://uefiscdi-direct.ro

Se vor lua în calcul pentru analiza eligibilităţii doar propunerile de proiecte care la termenul limită se gasesc pe platforma de depunere on-line în stare “finalizat”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării a aprobat, prin Ordinul nr. 135, lansarea competiției Soluții – 2021, în cadrul Subprogramului 2.1 Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare. A fost lansată Competiţia Soluţii 2021

 

În cadrul acestei competiţii sunt propuse 12 teme de cercetare:

 

 • Transformarea unui volum masiv de date și informații geospațiale în intelligence acționabil

Valoarea maximă a proiectului: 6.000.000 RON

Link: https://uefiscdi.gov.ro/solutii-2021-1-transformarea-unui-volum-masiv-de-date-si-informatii-in-intelligence-actionabil

 

 • Dezvoltarea si implementarea unei soluții moderne de înlocuire a sistemelor de propulsie la Navele Purtătoare de Rachete ale Forțelor Navale Române

Valoarea maximă a proiectului: 10.000.000 RON

Link: https://uefiscdi.gov.ro/solutii-2021-2-dezvoltarea-si-implementarea-unei-solutii-moderne-de-inlocuire-a-sistemelor

 

 • Simulator complex pentru dezvoltarea, testarea și validarea metodelor și mijloacelor de reacție, specifice forțelor de intervenție, în cazul amenințărilor și riscurilor asimetrice care se produc în zone urbane

Valoarea maximă a proiectului: 15.000.000 RON

Link: https://uefiscdi.gov.ro/solutii-2021-3-simulator-complex-pentru-dezvoltarea-testarea-si-validarea-metodelor

 

 • Instrumente automate de detecție a comportamentelor anormale în rețelele de calculatoare

Valoarea maximă a proiectului: 2.000.000 RON

Link: https://uefiscdi.gov.ro/solutii-2021-4-instrumente-automate-de-detectie-a-comportamentelor-anormale-in-retelele

 

 • Identificarea comportamentului neobișnuit al persoanelor în fluxuri video

 Valoarea maximă a proiectului: 2.000.000 RON

Link: uefiscdi.gov.ro :: Soluţii – 2021 – 5 – Identificarea comportamentului neobișnuit al persoanelor în fluxuri video

 

 • Identificarea persoanelor în fluxuri video, folosind biometria siluetei

Valoarea maximă a proiectului: 2.000.000 RON

Link: https://uefiscdi.gov.ro/solutii-2021-6-identificarea-persoanelor-in-fluxuri-video-folosind-biometria-siluetei

 

 

 • Sistem pentru analiza și evaluarea riscurilor din spațiul extraatmosferic (RoSSA)

Valoarea maximă a proiectului: 6.000.000 RON

Link: https://uefiscdi.gov.ro/solutii-2021-7-sistem-pentru-analiza-si-evaluarea-riscurilor-din-spatiul-extraatmosferic-rossa

 

 • Suport pentru sisteme spațiale militare

Valoarea maximă a proiectului: 3.000.000 RON

Link: https://uefiscdi.gov.ro/solutii-2021-8-suport-pentru-sisteme-spatiale-militare

 

 • Realizarea Centrului Național de Referință în domeniul comunicațiilor cuantice Quantec

Valoarea maximă a proiectului: 7.500.000 RON

Link: https://uefiscdi.gov.ro/solutii-2021-9-realizarea-centrului-national-de-referinta-in-domeniul-comunicatiilor-cuantice

 

 • Platformă specializată în identificarea și evaluarea indicilor de alertă timpurie pentru gestionarea situațiilor de criză

Valoarea maximă a proiectului: 7.500.000 RON

Link: https://uefiscdi.gov.ro/solutii-2021-10-platforma-specializata-in-identificarea-si-evaluarea-indicilor-de-alerta-timpurie

 

 • Sistem informatic de transcriere în timp real a vorbirii în text pentru limba română și recunoașterea stărilor emoționale în apelurile de urgență 112

Valoarea maximă a proiectului: 2.000.000 RON

Link: https://uefiscdi.gov.ro/solutii-2021-11-sistem-informatic-de-transcriere-in-timp-real-a-vorbirii-in-text

 

 • Dezvoltarea unui sistem aerian distribuit “data fusion” – “remote sensing” pentru identificare și caracterizare situații de urgență în zone nesegregate

Valoarea maximă a proiectului: 7.000.000 RON

Link: https://uefiscdi.gov.ro/solutii-2021-12-dezvoltarea-unui-sistem-aerian-distribuit-data-fusion-remote-sensing

 

Competițiile organizate în cadrul acestui instrument sunt de tip “top-down” (licitație restrânsă). Acestea se organizează conform HG 1265/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a acţiunilor cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, cu modificările si completările ulterioare, și conform Deciziei ANCSI nr. 9388/2016.

 

Condiții minimale de participare:

 

 • Fiecare pontențial contractor poate depune o singură ofertă pentru fiecare proiect;
 • Consorţiul poate fi constituit din cel puţin 2 (două) persoane juridice române cuprinse în sistemul naţional de cercetare – dezvoltare, în accepţiunea prevederilor art. 7-8(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Din consortiu trebuie să facă parte cel puțin o întreprindere, conform legislaţiei în vigoare din domeniul ajutorului de stat. Cuantumul contribuţiei întreprinderilor la realizarea proiectului se stabileşte în conformitate cu prevederile Anexei 2 la Decizia preşedintelui ANCSI nr. 9281/2015 pentru aprobarea schemelor de ajutor de stat asociate Planului Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2015-2020;
 • Poate fi Coordonator de Proiect (CP), respectiv lider al asocierii, numai o organizație publică de cercetare* înscrisă în Registrul potenţialilor contractori, gestionat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării;
 • Directorul de proiect nu îndeplinește calitatea de Director de proiect în altă ofertă depusă în cadrul aceleiași competiții.
 • *Organizație de cercetare conform definițiilor din schema de ajutor de stat aprobată prin Decizia Președintelui ANCSI nr. 9281/2015, Anexa 2

 

Lansare competitie:

 

Data lansare competiție: 22.06.2021;

În termen de 10 zile calendaristice de la data lansarii/publicării anunţului, potentialii contractori trebuie sa transmită:

 • expresia de interes (Anexa I);
 • declarația privind eligibilitatea participării la proiecte de cercetare-dezvoltare (Anexa II);
 • expresia de interes impreună cu declarația de eligibilitate se pot depune până la data de 02.07.2021, ora 15.00, în platforma de depunere: http://uefiscdi-direct.ro (disponibilă din 23.06.2021);
 • Documentația de participare la competiție va fi disponibilă potențialilor contractori selectați, după verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate.

 

CALENDARUL COMPETIȚIEI

 

Nr.

crt.

 

Acţiunea

Perioada / Termen

limi

1. Declanşarea procedurii de licitaţie restrânsă prinelaborarea şi

difuzarea   unui   anunţ   public   privind   intenţia   de   a  lansa competiţia

În termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului,potentialii contractori trebuie sa transmită expresia de interes și declaratia privind eligibilitatea participării la proiecte de cercetare- dezvoltare

 

 

 

 

22.06.2021

2. Primirea expresiilor de interes și a declaraţiilor deeligibilitate transmise de potenţialii contractori interesaţi săparticipe la competiţie  

02.07.2021 ora 15.00

3. Evaluarea    potenţialilor    contractori,    selectarea    potenţialilor

contractori  eligibili  şi  transmiterea  invitaţiei  de  participare  la competiţie

 

09.07.2021

4. Finalizarea     selectării     potenţialilor     contractori    eligibili     și

comunicarea rezultatelor selecţiei şi transmiterea invitaţiilorde a participa cu oferte la competiţie, către potenţialiicontractori selectaţi

 

12.07.2021 ora 15.00

5.  

Transmiterea ofertelor către Autoritatea Contractantă

26.07.2021 ora 15.00
6. Evaluarea ofertelor 27.07 -31.08.2021
7. Comunicarea participanţilor la competiţie a rezultatuluievaluării

ofertelor  şi  transmiterea  invitaţiei  la  semnarea contractului  de finanţare câştigătorului desemnat

 

06.09.2021 ora 15.00

8. Întocmirea contractului de finanţare cu câștigătorul competiţiei 10.09.2021
9. Semnarea contractului de finanţare 15.09.2021
86 zile calendaristice
Începerea execuţiei serviciilor de conducere şi realizare aproiectului,

conform prevederilor contractului de finanţare

15.09.2021

(START)

Încheierea execuţiei complete a serviciilor prevăzute încontractul de

finanţare, finalizarea realizării proiectului şi prezentarearezultatelor cercetării

15.09.2023

(STOP)

(24 luni de la START)

 

Anexe:

Anexa I – Expresia de interes

Anexa II – Decizia ANCSI 9281 din 2015 schema-2-competitivitate

Anexa II – Declaratia de eligibilitate

 

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la: transfertehnologic@ubbcluj.ro