ORDA

ORDA (Oficiul Român pentru Drepturi de autor)

Dreptul de autor asupra unei opere literare, artistice sau științifice, precum și asupra altor opere de creație intelectuală este recunoscut și garantat în condițiile legii 8 din 1996 cu privire la drepturile de autor și drepturi conexe.

Opera de creație intelectuală este recunoscută și protejată, independent de aducerea la cunoștința publică, prin simplul fapt al realizării ei, chiar în formă nefinalizată. Se prezumă a fi autor, până la proba contrară, persoana sub numele căreia opera a fost adusă pentru prima dată la cunoștința publică. Când opera a fost adusă la cunoștința publică sub formă anonimă sau sub un pseudonim care nu permite identificarea autorului, dreptul de autor se exercită de persoana fizică sau juridică ce o face publică având consimțământul autorului, atât timp cât acesta nu își dezvăluie identitatea.

Dreptul de autor asupra unui program pentru calculator (software) se naște din momentul creării acestuia (când programatorul începe să scrie liniile de cod). Autorul este programatorul (persoana fizică), iar titularul dreptului de autor asupra programului poate fi programatorul și/sau angajatorul/clientul său (în funcție de situația concretă și de înțelegerea scrisă dintre ei).

Entitatea responsabilă cu drepturile de autor pentru programele pe calculator în cadrul ORDA, este Registrul Național al Programelor pentru Calculator (RNPC) iar reglementările sunt prevăzute în cadrul Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturi conexe.