Viza Etică și Studii Postdoctorale

Viza de etica cercetării se emite de către Consiliul Științific al Universității pentru toate proiectele de cercetare în care sunt incidente probleme de etica cercetării. Viza se acordă la cererea cercetatorilor, pentru fiecare proiect individual,anterior implementării acestuia, în urma evaluării proiectului sub aspect etic. Detaliile referitoare la acordarea vizei etice sunt prezentate în Ghidul privind acordarea vizei etice. Etapele în emiterea vizei sunt prezentate în Procedura de acordare a vizei etice.

Persoana de contact

Horațiu Damian – Oficiul de Management și Transfer Tehnologic și Cognitiv

E-mail: horatiu.damian@ubbcluj.ro

Telefon: 0264 405 300, interior 5980