Fundraising

Prin componenta de fundraising, UBB facilitează, intermediază și susține în permanență proiectele de dezvoltare ale studenților și ideile inovative, prin atragerea de fonduri. Prorectoratul responsabil cu acest domeniu a intermediat acțiuni de fundraising și a contactat, prin intermediul CMTTC, companii, instituții și ONG-uri. Fondurile atrase au fost utilizate pentru sponsorizarea unor acțiuni ale UBB, desfășurate atât la nivel de universitate, cât și la nivelul diferitelor unități academice. Suma încasată prin activitățile de fundraising este de 654.337 RON. În vederea sprijinirii prorectoratului de resort a fost înființat Consiliul Socio-Economic, organism cu rol consultativ format din experți UBB cu experiență în relația cu mediul socio-economic. Consiliul Socio-Economic a elaborat strategia de relații cu mediul socio-economic, strategie care se află în procedura de aprobare de către Senat. Au continuat si activitățile de sprijinire a UBB și de contactare a companiilor din mediul privat, a administrației publice și a altor actori relevanți din țară și străinătate.

În calitate de universitate de top UBB face eforturi în mod continuu să ofere educație și cercetare de cea mai înaltă calitate. Capacitatea Universității de a produce schimbări pozitive și de durată este îmbunătățită semnificativ prin fundraising, iar UBB este recunoscătoare tuturor sponsorilor pentru sprijinul lor. Datorita acestui sprijin, UBB reușește să susțină cei mai buni studenți, să investească în personalul academic si să sprijine programele de cercetare. Fundraising-ul oferă o bază durabilă pentru UBB de a avea un impact semnificativ asupra generațiilor viitoare.