Acorduri de colaborare

Universitatea Babeș-Bolyai este orientată spre intensificarea și diversificarea formelor de colaborare cu mediul socio-economic în beneficiul studenților, spre implicarea reprezentanților mediului de afaceri în activitățile curente ale universității și promovarea cooperării strânse între universitate și mediul de afaceri astfel încât studenții să se integreze rapid pe piața muncii, corespunzător nivelului de studii pe care l-au absolvit. Inovarea în domeniul educațional și al colaborării cu reprezentanții angajatorilor este unul din principalele avantaje competitive ale UBB.

Pentru a încuraja și susține relația cu societatea, UBB pune la dispoziția celor care doresc sa colaboreze un departament dedicat găsirii de parteneri în cadrul Centrului de Transfer Tehnologic si Cognitiv (CMTTC), care oferă consultanță și sprijin în elaborarea de parteneriate cu mediul socio-economic. Încheierea de parteneriate se concretizează prin semnarea unui acord / protocol de colaborare, fără implicații financiare.

Activitatea de colaborare cu mediul economic a UBB a fost concretizată și prin demararea unor demersuri comune, prin parteneriate și proiecte comune: UNICEF, Fundația Botnar, Fundația Volkswagen, EITHealth, INNOStars, NTTData, ELSYCA, ACI Cluj, BCR, Emerson, Sykes, Banca Transilvania, SAS etc., activități de promovare a transferului tehnologic și cognitiv, precum si alte activități de promovare. Au fost contactate peste 200 de companii, instituții, ONG-uri, fundații cu care colaborează UBB și au fost organizate peste 70 de evenimente la care au participat reprezentanți din mediul socio-economic și studenți. Au avut loc întâlniri cu reprezentanți străini din mediul de afaceri în scopul extinderii parteneriatelor sau aprofundării celor existente (SAS, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Franceză, Clubul Oamenilor de Afaceri Germani din Nord-Vestul României, EON Reality etc.).

MODEL: Protocol de colaborare 2023