Contact

Date de contact

E-mail: transfertehnologic@ubbcluj.ro

Tel: (0264) 405 300 (int. 5253, 5980)

Structură

Gabriela Iudita CRIȘAN – Șef oficiu

Coordonarea pachetelor de servicii de Cercetare-Dezvoltare, a serviciilor de tip Living Labs, politica NO WRONG DOOR; facilitarea parteneriatelor între firme și cercetători prin proiecte cercetare-dezvoltare-inovare; coordonarea serviciilor specializate – asistență și consultanță pentru realizarea de modele experimentale și prototipuri; managerierea/ gestionarea activităţilor de transfer tehnologic și cognitiv și a portofoliului de proprietatea industrială/intelectuală al Universității

 

Adela VANA – Responsabil networking, organizare de evenimente, promovare

Coordonarea serviciilor de networking și organizare de evenimente de promovare a rezultatelor CDI;

coordonarea organizării de Meet the knowledge, monitorizarea cluburilor antreprenoriale, ateliere creative pentru studenți/școli de vară, competiții de planuri de afaceri;

coordonarea serviciilor de ITT orientative

Horațiu DAMIAN – Responsabil servicii de formare pentru inovare si antreprenoriat

Coordonarea serviciilor de formare pentru inovare si antreprenoriat; coordonarea serviciilor de formare dedicate cercetătorilor și activități de instruire dedicate persoanelor din mediul non-universitar;

coordonare, consilierea și asistență în domeniul proprietății intelectuale; realizarea de studii și cercetări specifice

 

Ioana ICHIM – Responsabil relații cu mediul economic și social

Coordonarea relațiilor cu mediul economic și social; identificarea ofertelor de mediului economic adresate alumnilor și studenților UBB;

crearea și consolidarea de parteneriate între mediul privat şi Universitatea Babeș-Bolyai;

întâlniri cu reprezentanți din mediul de afaceri pe tematici specifice;

crearea de parteneriate care să faciliteze inserţia studenţilor şi absolvenţilor UBB pe piaţa muncii;

Szabo-Ferenc PALL – Responsabil contracte cu terții

Colaborarea UBB-alumni, în raporturile relevante pentru transferul tehnologic și cognitiv;

gestionează componenta digitală a CMTTC;

oferă sprijin tehnic și administrativ în cadrul CMTTC