Burse speciale pentru activitatea științifică a studenților UBB

60 de studenți ai Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) vor primi, în acest an universitar, burse speciale pentru activitatea științifică.

Cu o valoare lunară de 2000 de lei, bursele sunt destinate studenților cu activitate universitară foarte bună şi performanţe în domeniul cercetării ştiinţifice, 49 dintre aceștia fiind înscriși la cursurile de master ale UBB, ceilalți fiind studenți la nivel licență. Bursele vor fi acordate studenților în domeniul Științe ale Naturii/Exacte/Inginerești (32 de burse), celor în domeniul Științe Sociale (16 burse) și Științe Umaniste (12 burse).

Bursele sunt acordate studenților la nivel licență și master în urma unei selecții în cadrul căreia sunt luate în considerare descrierea și susținerea publică a proiectului de cercetare propus de studenții înscriși în competiție, lucrările publicate și comunicările științifice, precum și mediile anilor de studii, media obținută la licență sau cea de admitere la master.