DEZBATERE PUBLICA

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării a lansat în dezbatere publică, pachetele de informații pentru competiţiile:

  1. Proiect Experimental – Demonstrativ PNCDI IV (PED)2023
  2. Transfer la operatorul economic PNCDI IV (PTE) 2023
  3. Voucher (CeC) de inovare, PNCDI IV 202

din cadrul Programului 5.7 – Parteneriat pentru Inovare, Subprogramul 5.7.1 Parteneriate pentru competitivitate.

Competiția este organizată de către MCID și UEFISCDI.

Eventualele propuneri/observații cu privire la conținutul documentelor vă rugăm sa le transmiteti la UBB TechTransfer pe adresa de email transfertehnologic@ubbcluj.ro  până la data de 29 mai 2023, astfel incat să poata fi centralizate si transmise la UEFISCDI ca pozitie unitară a UBB cu privire la aceste ghiduri.

Pachetele complete de informații se regăsesc urmand linkurile:

https://uefiscdi.gov.ro/news-dezbatere-publica-pachet-informatii-proiectexperimental-demonstrativ-pncdi-iv
https://uefiscdi.gov.ro/news-dezbatere-publica-pachet-informatii-proiect-de-transferla-operatorul-economic-pncdi-iv
https://uefiscdi.gov.ro/news-dezbatere-publica-pachet-informatii-voucher-cec-deinovare-pncdi-iv

 

Contact:

Centrul de Management si Transfer Tehnologic si Cognitiv,
transfertehnologic@ubbcluj.ro