EUIPO – Academic Research Programme (ARP)

  1. Ce se finanțează:

Proiecte de cercetare pe următoarele teme:

  1. Mărcile de comerț ca indicator al inovării sau altor activități economice (Trade marks as an indicator of innovation and other economic activity)
  2. Design-ul ca indicator al inovării sau altor activități economice  (Designs as an indicator of innovation and other economic activity)
  3. Utilizarea drepturilor de PI de către întreprinderile mici și mijlocii pentru depășirea obstacolelor în calea creșterii economice (The use of IP rights by small and medium-sized enterprises to overcome barriers to growth)

ARP se adresează în primul rând cercetarea în economie, drept, tehnologie și management.  Sunt preferate propunerile de proiecte de cercetare care urmăresc să clarifice implicațiile economice, societale sau politice ale constatărilor efectuate prin cercetare. Vor fi preferate cercetări axate pe mărci comerciale și design industrial, desi pot intra în atenție și alte topic-uri precum denumirile de indicație geografică, IMM-urile, abordarea clienților sau trainingul și educația în proprietate intelectuală.

2. Deadline:

19 Mai 2022, ora 13.00 (CET)

3. Tipul finanțării:

Cu cofinanțare; până la 80% din buget asigurat de EUIPO, până la 20% din buget trebuie asigurat prin cofinanțare.

4. Bugetul

  • Total: până la 60.000 de Euro distribuit pe 2 ani financiari
  • Bugetul minim obligatoriu al unui proiect: peste 10.000 de Euro
  • Bugetul maxim obligatoriu al unui proiect: sub 30.000 de Euro

5. Durata proiectului:

Trebuie să fie de 12 luni

6. Eligibilitate:

Aplicanții trebuie să aibă experiență în cercetare pe domeniile: mărci comerciale, desen industrial, denumiri de origine, proprietate intelectuală, IMM-uri, abordarea clienților, educație și training în PI.

7. Acte necesare:

  • Act care să ateste afilierea la una dintre universitățile, organizațiile publice, ONG dintr-o țară membră UE
  • Fotocopie a documentului de identitate
  • Declarație pe propria răspundere care atestă că aplicantul nu se găsește într-una dintre situațiile de excludere.

 

Link pentru aplicarehttps://www.tmdn.org/uss/665147/lang-en

Eventuale întrebări/ nelămuriri pot fi transmise de către potențialii candidați la adresa: grants@euipo.europa.eu

Informații suplimentare pot fi accesate la: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants_gr-002-22

Puteți consulta și descărca Ghidul Aplicantului AICI!