COMPETIŢIA SOLUŢII 2021

Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării a aprobat, prin Ordinul nr. 135, lansarea competiției Soluții – 2021, în cadrul Subprogramului 2.1 Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare. A fost lansată Competiţia Soluţii 2021

 

În cadrul acestei competiţii sunt propuse 12 teme de cercetare:

 • Transformarea unui volum masiv de date și informații geospațiale în intelligence acționabil
 • Dezvoltarea si implementarea unei soluții moderne de înlocuire a sistemelor de propulsie la Navele Purtătoare de Rachete ale Forțelor Navale Române
 • Simulator complex pentru dezvoltarea, testarea și validarea metodelor și mijloacelor de reacție, specifice forțelor de intervenție, în cazul amenințărilor și riscurilor asimetrice care se produc în zone urbane
 • Instrumente automate de detecție a comportamentelor anormale în rețelele de calculatoare
 • Identificarea comportamentului neobișnuit al persoanelor în fluxuri video
 • Identificarea persoanelor în fluxuri video, folosind biometria siluetei
 • Sistem pentru analiza și evaluarea riscurilor din spațiul extraatmosferic (RoSSA)
 • Suport pentru sisteme spațiale militare
 • Realizarea Centrului Național de Referință în domeniul comunicațiilor cuantice Quantec
 • Platformă specializată în identificarea și evaluarea indicilor de alertă timpurie pentru gestionarea situațiilor de criză
 • Sistem informatic de transcriere în timp real a vorbirii în text pentru limba română și recunoașterea stărilor emoționale în apelurile de urgență 112
 • Dezvoltarea unui sistem aerian distribuit “data fusion” – “remote sensing” pentru identificare și caracterizare situații de urgență în zone nesegregate

 

Condiții minimale de participare:

 • Fiecare pontențial contractor poate depune o singură ofertă pentru fiecare proiect;
 • Consorţiul poate fi constituit din cel puţin 2 (două) persoane juridice române cuprinse în sistemul naţional de cercetare – dezvoltare, în accepţiunea prevederilor art. 7-8(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Din consortiu trebuie să facă parte cel puțin o întreprindere, conform legislaţiei în vigoare din domeniul ajutorului de stat. Cuantumul contribuţiei întreprinderilor la realizarea proiectului se stabileşte în conformitate cu prevederile Anexei 2 la Decizia preşedintelui ANCSI nr. 9281/2015 pentru aprobarea schemelor de ajutor de stat asociate Planului Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2015-2020;
 • Poate fi Coordonator de Proiect (CP), respectiv lider al asocierii, numai o organizație publică de cercetare* înscrisă în Registrul potenţialilor contractori, gestionat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării;
 • Directorul de proiect nu îndeplinește calitatea de Director de proiect în altă ofertă depusă în cadrul aceleiași competiții.
 • *Organizație de cercetare conform definițiilor din schema de ajutor de stat aprobată prin Decizia Președintelui ANCSI nr. 9281/2015, Anexa 2

Detalii complete despre ”Competiția Soluții 2021”: ttc.centre.ubbcluj.ro/finantari-si-proiecte