Laboratorul LiRaCC Radon

Laboratorul de încercări radon ”Constantin Cosma” – LiRaCC

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului – FŞIM

Centrul pentru Cercetări aplicate de Mediu – CERAM

Str. Fântânele nr. 30

Echipa:

Membri titulari Colaboratori
CS I Dr. Alexandra Cucos Şef Laborator

alexandra.dinu@ubbcluj.ro

Prof. Dr. Carlos Sainz, UC Spania
Lect. Dr. Tiberius Dicu Conf. Dr. Tiberiu Catalina, UT Construcţii Bucureşti
CSIII Dr.  Bety Burghele

burghele.bety@ubbcluj.ro

Prof. Dr. Cosmin Chiorean, UT Cluj-Napoca
Cerc. Dr. Gabriel Dobrei Lect. Dr. Marius Botoş, UT Cluj-Napoca
CSIII Dr. Ancuţa Ţenter

ancuta.tenter@ubbcluj.ro

Prof. Univ. Dr. Dan Micu, UT Cluj-Napoca
Cerc. Dr. Mircea Moldovan Asist. Univ. Dr. Andrei Ceclan, UT Cluj-Napoca
Cerc. Dr. Kinga Szaczvai

kinga.szacsvai@ubbcluj.ro

Şef Lucrări Dr. Cristina Horju-Deac, UT Cluj-Napoca
Conf. Dr. Nicoleta Brişan Asist. Univ. Dr. Tudor Milchiş, UT Cluj-Napoca
CS Dr. Dan Niță Dr. Andrei Istrate, Clima Instal Systems Bucureşti
Cerc. Dr. Botond Papp Asist. Univ. Dr. Andreea Răchişan, UMF Cluj-Napoca
Drd.  Stefan Florica Lect. Dr. Arthur Tunyagi, Fac. Fizică, UBB
Drd. Teofana Sferle Prof. Dr. Călin Baciu, FŞIM UBB
Drd Alexandru Lupulescu Prof. Dr. Alida Gabor, FŞIM UBB
Drd. Istvan Pap Lect. Dr. Robert Begy, FŞIM UBB
Masterand Şerban Grecu Prof. Dr. Alexandru Ozunu, FŞIM UBB

Structura:

Laboratorul LiRaCC este primul laborator complex acreditat în domeniul radonului din România prin certificatul de desemnare CNCAN Nr. LI 04_LiRaCC_UBB/2018/ completat cu LI07_LiRaCC_UBB / 2020, în conformitate cu standardul EN ISO / IEC 17025 și cu cerințele naţionale/ europene pentru autorizarea laboratoarelor specifice de radon din Europa.

Toate cercetările se desfăşoară în conformitate cu normele în vigoare, procedurile de măsurare, instrumentele și standardele internaţionale în domeniul calităţii aerului interior CEN standard EN 16798-1:2019, precum şi în acord cu standardele internaționale specifice măsurării și controlului radonului EU-BSS şi seria ISO/FDIS 11665.

Laboratorul LiRaCC este autorizat de către Comisia  Națională pentru Controlul Activităților Nucleare – CNCAN prin Certificat de desemnare CNCAN nr. LI 04_LiRaCC_UBB/2018 să desfăşoare investigaţii şi măsurarea concentraţiei de radon în probe din factorii de mediu (aer, apă, sol), prin adoptarea standardelor naţionale şi europene în practica curentă în cadrul procedurilor specifice.

Cartea de vizită a echipei noastre de cercetare o reprezintă experienţa de 20 de ani în domeniul radonului şi de aproximativ 5 ani în domeniul calităţii aerului interior. În acest moment, suntem singura echipă din ţară care a aplicat cu succes soluţii complete de radon la 31 de case din România, de screening (testare), diagnosticare şi remediere, în vederea reducerii concentraţiei de radon în aerul rezidenţial.

Serviciile inovative

pe care le oferim se bazează pe experienţa, competenţa şi know-how-ul câştigate în cadrul proiectelor de cercetare implementate în Universitatea Babeș-Bolyai într-un domeniu de cercetare-dezvoltare interdisciplinar, care vizează atât sănătatea publică, protecţia mediului, în special calitatea aerului şi mediului interior, cât şi industria construcţiilor, a materialelor de construcţii şi a amenajărilor interioare.

Expertiza pe care o putem oferi mediului socio-economic:

4.1 Servicii oferite

 • Măsurarea/screeningul concentraţiei de radon în aerul din interiorul tuturor tipurilor de clădiri – publice, cu locuri de muncă şi rezidenţiale
 • Consultanţă şi evaluarea riscului de radon în sol pentru construcţiile noi, în scopul prevenţiei, prin măsurători privind permeabilitatea solului şi a concentraţiei de radon din sol, şi proiectarea şi implementarea soluţiilor de remediere (va fi condiţie eliberare autorizaţie construire)
 • Investigaţii detaliate de radon și diagnostic complet în clădiri şi proiectarea adecvată a soluţiilor de remediere pentru clădirile care depăşesc nivelul maxim admis
 • Consultanţa specifică
 • Controlul şi monitorizarea nivelului clădirilor post remediere
 • Măsurători sistematice de radon în factorii de mediu- în aer, sol şi în probe de apă
 • Dezvoltarea, testarea, certificarea şi validarea pentru punerea în piaţă a unor soluţii inteligente integrate pentru monitorizarea continuă şi controlul radonului şi poluanţilor de interior, cu transmitere la distanţă a datelor
 • Închirierea de echipamente specifice de măsurare post remediere – aparatul ICA SMARTRADON pentru persoanele fizice
 • Cursuri de instruire
 • Organizarea unor ateliere dedicate radonului pentru agenții economici
 • Exemple de bune practici și ghiduri cu recomandări pentru autoritățile centrale și locale, mediul economic și specialiștii din domenii conexe (construcţii, eficiența energetică a clădirilor, calitatea aerului de interior și sănătate a clădirilor)

4.2 Servicii şi Produse dezvoltate

1) Sistemul inteligent integrat prototip ICA SMARTRADON cu Nivelul de Maturitate Tehnologică TRL 6 (în curs de obţinere a brevetului de invenţie), existent şi funcţional în cadrul UBB, dezvoltat în anul 2018, a cărui acurateţe şi fiabilitate au fost demonstrate prin rezultatele ştiinţifice vizibile internațional (www.smartradon.ro). Dispozitivul realizează monitorizarea în timp real a calităţii aerului şi a parametrilor de mediu (Radon, CO, CO2, VOC, temperatură, presiune, umiditate) cu transmitere la distanță a datelor şi  controlează un sistem de remediere al calităţii aerului, care să reducă concentraţia de radon din locuinţă în mod automat şi eficient.

Prototipul ICA – SMARTRADON a primit PREMIUL Smart Health la Gala Smart City Industry Awards 2019, ediția 4-a, Categoria Smart Living, acordat de către Asociația Română pentru Smart City .[1]

2) Harta de radon în aerul din interiorul locuinţelor din România ppentru 43-44% din teritoriu, ca rezultat al proiectelor de cercetare implementate în perioada 2006-2020

3) Modelul de bună practică generat de contractul cu Primăria municipiului Cluj-Napoca pentru administraţii publice naţionale, regionale şi locale – Proiectul PILOT în România pentru măsurarea concentrației de radon în școlile, grădinițele și creşele din municipiul Cluj-Napoca, precum și în clădirile administrative ale primăriei.

[1] https://romaniansmartcity.ro/smart-city-industry-awards-4-a-reunit-peste-400-de-decidenti-la-palatul-parlamentului/

 

 

 

Aparatul ICA SMARTRADON un sistem inovativ integrat pentru monitorizarea, controlul şi remedierea radonului şi calității aerului din clădiri, dezvoltat in cadrul proiectului SMART_RAD_EN (https://news.ubbcluj.ro/ubb-lanseaza-pe-piata-un-aparat-care-masoara-calitatea-aerului-si-eficienta-energetica-a-cladirilor-cu-implicatii-pentru-sanatate/)

 

 

 

 

 

Realizări remarcabile în cadrul laboratorului:

(1) Elaborarea Hărţii de radon pentru 28 județe (aprox. 44% din teritoriu), preponderent situate în regiunile de Centru, Vest si Nord-Vest ale României – Cartografia concentraţiei radonului în aerul din interiorul clădirilor de pe teritoriul României şi integrarea în Atlasul European de Radon realizat de către JRC Comisia Europeană– (https://remon.jrc.ec.europa.eu/About/Atlas-of-Natural-Radiation/Digital-Atlas/Indoor-radon-AM/Indoor-radon-concentration) – harta va folosi CNCAN pentru punerea în aplicare a programului naţional de acţiune la radon, stabilirea zonelor cu risc crescut de radon şi prioritizare

(2) Dezvoltarea de Soluţii tehnologice inovative integrate pentru monitorizarea continuă, controlul şi remedierea radonului şi a poluanţilor principali ai aerului din interiorul clădirilor (www.smartradon.ro)

 1. dezvoltarea în premieră naţională, testarea, validarea şi certificarea unui prototip inovativ sistem inteligent de monitorizare a calităţii aerului interior (Radon, CO2, CO, VOC, temperatură, presiune, umiditate) cu transmitere la distanţă a datelor, în cadrul proiectului „Sisteme inteligente privind siguranța populației prin controlul şi reducerea expunerii la radon corelate cu optimizarea eficienţei energetice a locuinţelor din aglomerări urbane importante din România – SMART_RAD_EN”;
 2. dezvoltarea şi aplicarea în premieră în România a unor soluţii integrate inovative pentru remedierea radonului şi calităţii aerului interior la 31 clădiri rezidenţiale expuse la concentraţii ridicate de radon şi poluanţi chimici de aer interior din judeţul Bihor și municipiile Cluj-Napoca, Bucureşti şi Timişoara – în cadrul proiectelor de cercetare SMART_RAD_EN şi IRART;
 3. dezvoltarea unui sistem integrat de modelare numerică avansată asistat de experiment în scopul optimizării soluţiilor de remediere.

(3) elaborarea pentru zonele metropolitane ale oraşelor Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara şi Sibiu a unor hărţi interactive cu rezoluţie ridicată pe baza rezultatelor de radon, în corelaţie cu parametrii de calitate ai mediului interior şi indicele de eficienţă energetică pentru 1000 case investigate în cadrul proiectului SMART_RAD_EN (www.smartradon.ro).

(4) Realizarea primei baze de date referitoare la măsurătorile de radon prin metoda pasivă de măsurare în aerul din interiorul clădirilor din România, conţinând aproximativ 10000 de valori; Serverul cu inventarul complet de date experimentale va putea fi accesat de autorităţi de mediu şi populaţie, furnizând indicatori importanţi privind nivelul poluării cu radon în interiorul clădirilor din România.

(5) constituirea în anul 2020, cu sprijinul Universităţii Babeş-Bolyai, a primului spin-off RADONCONTROL S.A., pentru a realiza transfer tehnologic şi dezvoltare de produse şi servicii inovative cu aplicarea lor în şi către comunitate, în baza rezultatelor cercetărilor realizate în cadrul Laboratorului de încercări Radon „Constantin Cosma” (LiRaCC) în domeniul radonului (www.radoncontrol.ro).

(6) proiectul SMART_RAD_EN a contribuit la dezvoltarea unui MODEL DE BUNE PRACTICI în România cu privire la problema radonului şi integrarea în problematica calităţii aerului interior.

Contribuţii ştiinţifice reprezentative

Proiecte reprezentative (selecţie):

 1. POC 2014 – 2020 – Sisteme inteligente privind siguranța populației prin controlul şi reducerea expunerii la radon corelate cu optimizarea eficienţei energetice a locuinţelor din aglomerări urbane importante din România-SMART_RAD_EN, cod MySMIS 103427, contract nr. 22/01.09.2016, finanţat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară POC-A1-A1.1.4-E-2015; Manager Proiect Alexandra Cucoș; Director Proiect Prof. Dr. Carlos Sainz; Responsabil Proiect Tiberius Dicu (2016 – 2020)
 2. Proiectul EEA-RO-NO-2018-0138, Nr. contract 4/ 2019, cu titlul Monitorizarea și evaluarea riscurilor asociate surselor de apă subterane în comunitățile rurale din România – GROUNDWATERISK (2019-2023)
 3. Contractul nr. 271972/424/23.05.2019 încheiat între Primăria municipiului Cluj-Napoca şi Universitatea Babeş-Bolyai prin intermediul Laboratorului de încercări Radon „Constantin Cosma” (LiRaCC) privind Servicii de investigaţie în domeniul poluării – Studii de cercetare în scopul Evaluării calităţii aerului din interiorul clădirii Primăriei Cluj-Napoca şi din unităţile de învăţământ preuniversitar din Municipiul Cluj-Napoca (2019 – 2020)
 4. PNII-RU-TE – Evaluarea efectelor genotoxice datorate expunerii la doze joase de radiaţie ionizantă pentru populaţia din zona uraniferă Băiţa-Ştei, cod: PNII-RU-TE-2014-4-1009, nr.contract: 266/2015; Director proiect Tiberius Dicu (2015-2017)
 5. EEA-JRP-RO-NO-2013-1-0259 – Monitorizarea impactului antropic în peșteri turistice – proiect pilot asupra protocoalelor de monitorizare și tehnicilor de remediere în peșterile turistice din România (CAVEMONITOR), Responsabil Proiect Constantin Cosma/ Alexandra Cucoș (2014 – aprilie 2017)
 6. PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1064 RAMARO 73/2012 – Harta de radon (rezidential, geogenic, apa) pentru regiunile de Centru, Vest si Nord-Vest ale Romaniei, Director Proiect Constantin Cosma/ Alexandra Cucoș (2012-2016)
 7. POS-CCE ID/ SMIS 586/12487 IRART Contract nr. 160/15.06.2010 – Implementarea tehnicilor de remediere a radonului în locuinţe din zona minei uranifere Băiţa, Director Proiect Constantin Cosma, Responsabil Proiect Alexandra Cucoș (2010-2013)
 8. SERTIR, PN II 32149/2008 / Radon exposure- Experimental and Clinical Studies in some districts from Transylvania, and impact studies upon respiratory apparatus morphologies, in animals and humans, Director Proiect Constantin Cosma (2008 – 2011)

Obligativitatea legislativă pentru măsurătorile de radon în clădiri:

Prin Directiva CE 2013/59 EURATOM, HG 526/25.07.2018 și Ordinul CNCAN 185/22.07.2019, măsurarea concentraţiei de radon în aerul din clădiri cu școli și grădinițe, spitale şi în alte tipuri de clădiri publice cu grad de ocupare ridicat, precum şi aplicarea unor soluţii de remediere sunt obligatorii în acest moment în România şi Europa (http://www.cncan.ro/surse-naturale-de-radiatii-radon/reglementari/).

Legislaţia impune ca soluţiile de remediere pentru protecţia faţă de radon să se aplice în toate clădirile publice cu grad de ocupare ridicat din România, precum: şcoli, grădiniţe, spitale, cămine, creșe, universități, clădiri în cadrul cărora sunt organizate locuri de muncă, sau orice alte clădiri cu acces public sau cu utilizare similară, în care există depăşiri ale nivelului de referinţă de 300 Bq/m3 ca urmare a măsurătorilor.

În anul 2020 Comisia Europeană a adoptat o serie de acte legislative axate pe creşterea eficienţei energetice a clădirilor cu introducerea unor cerinţe de sănătate şi mediu, care constituie un cadru al politicii de coeziune a UE pentru perioada 2021-2027, urmărindu-se prin aceasta armonizarea programelor de creştere a eficienţei energetice cu cele de sănatate a populaţiei. CE Renovation Wave Strategy – Strategia privind valul de renovări ale clădirilor pentru a îmbunătăţi performanţa energetică a clădirilor pentru renovarea clădirilor în perioada 2030 – 2050, adoptată de Comisia Europeană la data de 14 octombrie 2020, prevede obligativitatea protecției împotriva substanțelor nocive precum radonul în clădiri, prin impunerea unor Standarde ridicate de sănătate și mediu, pentru asigurarea unei calități ridicate a aerului interior. Prin urmare, este necesară abordarea integrată a problemei prin armonizarea legislaţiei de protecţie la radiaţie cu cea de mediu şi cea privind dezvoltarea teritorială şi aplicarea de măsuri pentru reducerea consumului de energie în clădiri, simultan cu menţinerea unor cerinţe de calitate a aerului interior şi de sănatate a populaţiei.

 

 

 

Harta de radon în aerul din interiorul locuinţelor din România, reprezentată de media aritmetică anuală la nivelul celulelor de 10 x 10 km pentru concentraţia de radon în aerul din interiorul clădirilor în judeţele investigate, în funcţie de legenda furnizată de JRC-EC, versiunea actualizata, realizată de LiRaCC – UBB

 

 

 

 

 

 

 

              

   

Leave a Reply